Regulamin V Mistrzostw Polski Duchowieństwa w Maratonie

1. ORGANIZATOR

Ks. Michał Kozak, tel. 723404313, kontakt@maratonduchownych.pl

2. TERMIN

Bieg odbędzie się w dniu 6 października w ramach 7 PKO Maratonu Rzeszowskiego (http://runrzeszow.pl/)

3. CEL

Celem wspólnego startu osób duchownych jest świadectwo wiary w myśl Nowej Ewangelizacji szukającej nowych form i sposobów docierania z Dobrą Nowiną o Jezusie Chrystusie do ludzi, jak również promowanie aktywnego stylu życia i zdrowej rywalizacji

4. UCZESTNICY

W biegu mogą wziąć udział księża, diakoni, klerycy oraz bracia i siostry ze wspólnot zakonnych.
Uczestnik oprócz zgłoszenia do 7 PKO Maratonu Rzeszowskiego, zobowiązany jest przesłać swoją kartę celem weryfikacji na adres kontakt@maratonduchownych.pl najpóźniej do 30 września 2019 roku (formularz do pobrania)

5. KLASYFIKACJA

Niezależnie od prowadzonej klasyfikacji 7 PKO Maratonu Rzeszowskiego, prowadzona będzie klasyfikacja w kategoriach: „duchowny” (księża, diakoni, klerycy, siostry).

6. NAGRODY

Wszyscy uczestnicy V Mistrzostw Polski Duchowieństwa w Maratonie otrzymają pamiątkowe medale. Za miejsca 1-3 w każdej z klasyfikacji wręczone zostaną puchary. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia dodatkowych klasyfikacji i nagród.

7. STRÓJ

W maratonie uczestniczymy w strojach sportowych. Istnieje możliwość biegu w stroju duchownym by wzmocnić siłę świadectwa.